Čo dokáže pekné slovo po siedmykrát

Pin It

V ZŠ maršala Tita v Padine udelili ceny mladým literárom, ktorí zaslali najkrajšie práce na siedmy ročník literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA