Štefanský koncert 2017

Pin It

V druhú slávnosť vianočnú, na Štefana v kovačickom kostole odznel tradičný Štefanský koncert.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA