Zaujímavá výstava fotografií v Kovačici

Pin It

Od 31. marca do 7. apríla v Kovačici bola otvorená zaujímavá výstava umeleckých fotografií autora Velimira Brankovića. Spoločne ju zorganizovali občianske združenie Kolektív kreatívnych amatérov a Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA