Spestrené 54. kolkárske robotnícko-športové hry v Kovačici

Pin It

Koncom januára v Športovom stredisku Slávia štartovali robotnícko športové hry v kolkoch. Tohoročné spestrili niekoľkými novinkami a pre milovníkov kolkania plánujú ďalšie prekvapenia.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA