Úspešný prvý Bazár zdravia pre deti

Pin It

V sobotu v miestnostiach kovačickej škôlky uskutočnil sa Bazár zdravia, v organizácii Predškolskej ustanovizne Kolibri. Vysoká návštevnosť a úsmevy detí svedčili o vydarenom podujatí, ktoré sa nieslo pod heslom Zdravé dieťa, šťastné dieťa.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA