Ekologické povedomie treba pestovať od malých nôh

Pin It

Deti, ktoré navštevujú predškolskú ustanovizeň Kolibri v Kovačici včera  za pomoci svojich vychovávateliek vysadili niekoľko mladých stromov. Malí zalesňovatelia mali peknú zábavu a dospelí pôžitok z dobre vykonanej práce.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA