Na kovačickom gymnáziu počas mája rušno

Pin It

Pestrá činnosť Gymnázia Michaila Pupina bude v nadchádzajúcom období spestrená ďalšími aktivitami, ktoré plánujú usporiadať v tejto ustanovizni.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA