Finančná odmena pre výborný úspech

Pin It

Vo štvrtok, 17. novembra na základnej škole maršala Tita v Padine odovzdali žiakom slovenských tried kovačického gymnázia finančnú pomoc vo výške 200.00 dinárov.

 

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA