Hudbou štartovali letné dielne v Padine

Štampa

Dvadsiatka detí zúčastnila sa prvej tvorivej dielne, kreatívneho priatelenia detí rôzneho veku, ktoré počas letných prázdnín už deviaty rok organizuje Obecná knižnica, pobočka v Padine.

Tags: