Adaptácia detí na škôlku prebieha bez väčších problémov

Pin It

 

Pred dvomi týždňami začal sa nový školský rok aj v predškolskej ustanovizni Kolibri. Túto ustanovizeň v siedmich osadách Kovačickej obce navštevuje vyše 450 detí.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA