Sviatočná akadémia pri príležitosti storočnice divadla v Padine

Pin It

V druhý novembrový deň v Padine sa konala slávnostná akadémia pri príležitosti významného jubilea – sto rokov ochotníckeho divadla v Padine.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA