Keď sa zo žiakov stanú učitelia a z učiteľov žiaci

Pin It

Dnes, 8. novembra majú osvetoví pracovníci svoj deň. Pri tej príležitosti v Základnej škole mladých pokolení v Kovačici učitelia a žiaci si vymenili úlohy.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA