Padinčania urovnali poľné cesty

Pin It

Za príjemného počasia v sobotu, 14. marca v Padine odznela akcia urovnávania poľných ciest. Odozva poľnohospodárov bola dobrá.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA