Zasadal Štáb pre núdzové situácie obce Kovačica

Pin It

Štáb pre núdzové situácie obce Kovačica vydal rad opatrení a odporúčaní. Prvé odpručenie sa vzťahuje na zriadenie Call centra v každej osade Kovačickej obce pre potreby občanov, ktorí by nemali vychádzať zo svojich domov, poznamenal veliteľ obecného štábu Milan Garašević.

Naďalej pohostinné objekty, kaviarne a reštaurácie majú obmedziť otváracie hodiny, teda budú otvorené do 18-ej hodiny. Zakázané je aj zhromažďovať sa na výletiskách a poriadať kultúrne, zábavné, športové a iné podujatia, tiež platí zákaz skupinových návštev v kultúrnych a iných inštitúciách.

Štáb zaslal smernice aj autobusovým a iným prepravcom, ktorí prepravujú cestujúcich z územia Kovačickej obce do Belehradu a späť, aby svoje autobusy dezinfikovali pred každým začatím cesty. V autobusoch bude prítomní aj lekársky personál.

Tiež by zamestnávatelia mali dodržiavať odporúčania Ministerstva zdravotníctva a Štábu pre núdzové situácie obce Kovačica, aby svojim zamestnancom zabezpečili ochranné rúška, rukavice a dezinfekčné prostriedky.

Predseda obce a vedúci Štábu Milan Garašević poznamenal, aby sa zbytočne nešírila panika a strach, treba len dodržiavať sa odporúčaní.

Dom zdravia Kovačica tiež vydal smernicu o práci počas stavu núdze. Vedenie a lekári kovačického zdravotníckeho centra vyzývajú pacientov,
ktorí majú podozrenie na ochorenie, aby nechodili do ambulancií a na pohotovosť osobne. Teda, aby zbytočne nenavštevovali dom zdravia a miestne ambulancie, lež aby zavolali lekárovi, ktorý im odporučí liečbu.

Telefónne čísla:

-DZ Kovačica: 062/8028287
-ambulancia v Debeljači: 062/8028289
-ambulancia v Padine: 062/8028288
-ambulancia v Crepaji: 062/8028285
-ambulancia v Uzdíne: 062/8008382
-ambulancia v Sámoši: 062/8008383
-ambulancia v Idvore: 062/8008395
-Pohotovostná služba Kovačica: 194, 662-300, 662-559, 063/542411

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA