Kontaktové centrá pre staršie osoby

Pin It

V Kovačickej obci s prácou začalo Call centrum, určené predovšetkým na komunikáciu so staršími a zdravotne postihnutými ľuďmi z územia obce Kovačica, tiež osobám patriacim do rizikovej skupiny nad 65 rokov, ako aj osobám so zdravotnými problémami.

Tieto osoby môžu kontaktovať Štáb pre núdzové situácie obce Kovačica, ktorý formoval tímy v každej osade Kovačickej obce a ktoré pôsobia v rámci miestnych spoločenstiev. Mobilné tímy poskytujú potrebnú pomoc vo forme dodávok základných životných potravín a liekov.

Telefónne čísla kontaktových centier sú nasledujúce:
Kovačica: 013/662-472 a 062/88-92-708
Crepaja: 013/671-407 a 062/889-27-05
Padina: 013/667-007 a 062/888-05-36
Debeljača: 013/664-159 a 062/88-92-344
Sámoš: 013/675-323 a 062/88-92-713
Idvor: 013/676-079 a 062/888-05-37
Uzdín a Putnikovo: 013/673-303 a 062/88-80-521

Pracovný čas kontaktového centra je od 7-ej do 20-ej hodiny každý pracovný deň a počas víkendových dní od 7-ej do 15-ej.

Dodávku potravín a liekov vykonávať budú iba osoby delegované zo strany Štábu pre núdzové situácie obce Kovačica.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA