Červený kríž hľadá volontérov

Pin It

Obecný Červený kríž vyzýva mladých ľudí z celej obce, ochotných pomôcť, aby sa prihlásili do mobílných tímov Červeného kríža, ktoré budú poskytovať nevyhnutnú pomoc starším občanom v izolácii.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA