Prednáška o tuberkulóze

Pin It

Vedomosťami k zdraviu bol názov prednášky o tuberkulóze, ktorá sa uskutočnila v pondelok v Dome zdravia v KOvačici, ktorú viedla doktorka Alžbeta Chalupová.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA