Vianočné balíčky zo Slovenska aj v tomto roku potešia mnohé deti

Pin It

Dňa 23.decembra t.r. do Kovačice zavítali hostia zo Slovenska, zástupcovia slovenskej evanjelickej cirkvy z Podlužian, ktorí priniesli vianočné balíčky pre deti, ktoré žijú v náhradných a sociálne ohrozených rodinách.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA