Zábavali sa kovačickí poľnohospodári

Pin It

Združenie poľnohospodárov Kovačičania, okrem Dňa žatvy, majú ešte jedno zábavné podujatie.

 

POLITIKA