Zábavali sa kovačickí poľnohospodári

Štampa

Združenie poľnohospodárov Kovačičania, okrem Dňa žatvy, majú ešte jedno zábavné podujatie.

 

Tags: