Známa zásada hovorí, že prevencia je lepšia než liečba. Opodstatnil to veľkí záujem občanov o preventívne prehliadky

Pin It

Dom zdravia Kovačica v spolupráci s pančevskou zdravotníckou ustanovizňou a obecnou radou pre zdravotníctvo v pondelok, 27. februára organizoval bezplatné preventívne prehliadky.

Tags:

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA