Rozvrh hodín od 30. marca do 03. apríla

Pin It


Rozvrh pre pondelok, 30. marca:

16:00 – piataci: matematika - Sčítanie a odčítanie zlomkov

16:30 – šiestaci: matematika - Delenie racionálnych čísel

17:00 - druháci: matematika - Násobenie jednociferného čísla dvojciferným

17:30 – siedmaci: biológia - Dýchacia Sústava

18:00 – ôsmaci: biológia - Znečistenie a erózia pôdy

 

Rozvrh pre utorok, 31. marca:

16:00 – siedmaci: matematika - plošný obsah kruhu

16:30 - ôsmaci: matematika - sústava dvoch lineárnych rovníc a dve neznáme

17:00 - tretiaci: matematika - určovanie neznámeho činiteľa, delenca a deliteľa

17:30 - šiestaci: biológia - spôsoby znečisťovania okolia

18:00 - piataci: zemepis - klíma

 

Rozvrh pre stredu, 1. apríla:

12:00 – siedmaci: dejepis - prvé a druhé srbské povstanie

12:30 – prváci: matematika - Výmena a združovanie sčítacov

13:00 – siedmaci: chémia - Hmotnosný zlomok roztokov

13:30 – ôsmaci: dejepis - Druhá svetová vojna - následky

14:00 – tretiaci: príroda a spoločnosť - orientácia v priestore a plán mesta

 

Rozvrh pre štvrtok, 2. apríla:

12:30 – šiestaci: dejepis - Koniec samostatnosti Balkánskych štátov

13:00 - ôsmaci: chémia - Fyzikálne a chemické vlastnosti alkoholov

13:30 - šiestaci: zemepis - Geografická poloha štátu

14:00 - siedmaci: dejepis - Prvé Srbské Povstanie

14:30 - piataci: biológia - Vpliv človeka na živé bytosti a životné prostredie

 

Rozvrh pre piatok, 3. apríla:

16:00 – šiestaci: fyzika - Meranie Hmotnosti

16:30 – siedmaci: zemepis - Stredná Amerika

17:00 - štvrtáci: matematika - Delenie viacciferného čísla viacciferným

17:30 – ôsmaci: zemepis - Obchod

18:00 – siedmaci: fyzika - Mechanická práca, práca sily

POLITIKA