Rozvrh hodín od 6. apríla do 10. apríla

Pin It

 

Rozvrh prednášok od 6. apríla do 10. apríla

06.04.2020 /pondelok

16.00 - piataci: matematika - sčítanie a odčítanie zlomkov (2. časť)

16.30 - šiestaci: matematika - násobenie a delenie racionálnych čísel

17.00 - druháci: matematika - určovanie polovíc

17.30 - siedmaci: biológia - obehová sústava

18.00 - ôsmaci: biológia - zánik rastlinných a živočíšnych druhov

07.04.2020/utorok

16.00- siedmaci: matematika - obôd a plošný obsah kruhu

16.30 - ôsmaci: matematika - použitie sústavy lineárnych rovníc s dvomy neznámými

17.00 - tretiaci: matematika - poradie matematických operácii

17.30 - šiestaci: biológia - biologické pojmy

18.00 - štvrtáci: príroda a spoločnosť - ako spoznávame minulost a starý Slovania

08.04.2020/streda

12.00 - piataci: dejepis - staroveký Rím

12.30 - prváci: matematika - slovné úlohy

13.00 - siedmaci: chémia - roztoky (cvičenie)

13.30 - ôsmaci: dejepis - II Svetová vojna, následky

14.00 - ôsmaci: fyzika - práca a výkon elektrického prúdu

09.04.2020/štvrtok

12.00 - šiestaci: dejepis - zmeny na Balkáne koncom stredoveka, Srbský despotát

12:30 - ôsmaci: chémia - karboxilvé kyseliny

13.00 - šiestaci: zemepis - rozloha kompaktnosť štátov

13.30 - siedmaci: dejepis - boj o autonómiu

14.00 - piataci: biológia - ochrana živých bytostí

14.30 – štvrtáci: príroda a spoločnosť

10.04.2020/piatok:

Veľkonočné sviatky

 

POLITIKA