Renovirana sala za fizičku kulturu u Osnovnoj školi "Mlada pokolenja" u Kovačici

Pin It

Dvanaestog decembra je svečano otvorena sala za fizičku kulturu u Osnovnoj školi "Mlada pokolenja" u Kovačici.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA