Predstavnici "Dunav osiguranja" dodelili paketiće deci sa posebnim potrebama

Pin It

Deci sa specijalnim potrebama je 19. decembra u Osnovnoj školi "Mlada pokolenja" Kompanija "Dunav osiguranje" dodelila paketiće.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA