Uzdin u znaku Etno duge

Štampa


Udruženja žena Bakice iz Uzdina je, u subotu 24. septembra, uz finasijsku pomoć lokalne samouprave, uspešno organizovalo dve manifestacije.

Ženski hor Rumunske pravoslavne crkve je muzički obogatio celokupan događaj pod vođstvom profesora muzike Daniela Krecu. Pored toga, prisustvovalo je 20 udruženja žena iz cele Srbije.