U dvorištu Galerije naivne umetnosti u Kovačici u subotu 11. marta u 17 sati biće otvorena prva izložba pod nazivom "Naivni kišobrani". U ovom projektu je učestvovalo sedam slikara članova Galerije naivne umetnosti : Marija Hlavati, Zuzana Veresky, Pavel Cicka, Pavel Hajko, Jan Žolnaj, Jan Pap i Šćefan Varga a svoje prvo delo izlaže i Ivana Svetlik, članica Kreativnog centra za turizam, umetnost i kulturu iz Kovačice koji je inicijator i glavni organizator čitavog projekta.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA