Novi portal prednost daje manjim sportovima

Štampa

Kada se pomene sport u Srbiji, većina građana pomisli na fudbal. Novi portal aSrbija za razliku od većine portala i interneta daje prednost nefudbalskim temama.

Tags: