Školsko takmičenje u biciklizmu u Kovačici

Štampa

Trinaestog septembra je Osnovna škola "Mlada pokolenja" održala školsko takmičenje u biciklizmu.

Tags: