Održan maskenbal dece Kolibrija

Pin It

Predškolska ustanova Kolibri Kovačica je u svim svojim vrtićima u sredu 05. oktobra organizovala maskenbal. Pored dece, maskenbalu su se pridružile i vaspitačice.

POLITIKA