Pre štyridsiatku ôsmakov z Kovačice 17. jún 2022 bude zapísaný ako deň slávnostnej rozlúčke s najkrajším žiackym obdobím. Ajkeď si dlho priali koniec základnej školy, maturitný večierok v nich, predsa vzbudil zmiešané pocity. 

Strana 1 od 159

POLITIKA