Zakáľačka na dedina je udalosťou, ktorej cieľom je urobiť si zásoby mäsových výrobkov na zimu. Netrba však ignorovať záväzok odniesť vzorku mäsa veterinárovi na kontrolu pre zistenie prítomnosti parzitov.

POLITIKA