Danas svoj dan obeležava osnovna škola Maršal Tito u Padini. Škola je osnovana je 1806. godine, odmah nakon što su se Slovaci nastanili u ovo banatsko mesto. U početku je škola imala samo jednog učitelja Jana Kovačika. 

Velike zasluge na širenju pismenosti u Padini pripadaju piscu i učitelju Albertu Martišu. On je u ovo mesto došao 1877. godine. Predavao je prvom mešovitom razredu koji je pohađalo 198 đaka. Podučavao je i odrasle. 

Nakon Drugog svetskog rata u školi su organizovani razni kursevi ali i predavanja iz poljoprivrede i zdravstva. Osnovno osmogodišnje obrazovanje razvijalo se postepeno. Školske 1950-1951. formiran je šesti, 1952-1953. sedmi, a naredne školske godine i osmi razred. Izgradnja nove zgrade škole počela je 1964. a svečano otvaranje upriličeno je 1966. godine. 

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.060 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku. Konkurs je raspisan za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji, a zainteresovani se mogu prijaviti do 5. juna, navodi se u saopštenju MUP-a. 

Od 1.060 polaznika Centra za policijsku obuku, 510 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 250 saobraćajni policajac i 300 na radnom mestu granični policajac. 

Kandidati za polaznike imaju mogućnost da se prilikom prijave na konkurs izjasne za koje radno mesto mesto žele da prođu stručno osposobljavanje. 

MUP za potrebe policijskih ispostava Pančevo, Alibunar, Bela Crkva, Vršac, Kovačica, Kovin, Opovo i Plandište - teritorija Policijske uprave u Pančevu upisuje 20 polaznika, i jednog polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za potrebe Saobraćajne policijske ispostave Pančevo - teritorija Policijske uprave u Pančevu.

Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

 

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA