Naši gimnazijalci na Kampu bez granica

Pin It

Učenici Gimnazije “Mihajlo Pupin” učestovali su u Kampu bez granica koji se organizuje kao deo projekta “Afirmacija multikulturalizma i toleranicje u Vojvodini”.

POLITIKA