Renovirana sala za fizičku kulturu u Osnovnoj školi "Mlada pokolenja" u Kovačici

Pin It

Dvanaestog decembra je svečano otvorena sala za fizičku kulturu u Osnovnoj školi "Mlada pokolenja" u Kovačici.

POLITIKA