Renovirane svlačionice u kovačičkoj gimnaziji

Pin It

Nakon što je prošle godine renovirana fiskulturna sala, nedavno su završeni radoiv na renoviranju svlačionica u gimnaziji Mihajlo Pupin. Jedan deo sredstava izdvojila je pokrajina, a jedan deo lokalna samouprava.

POLITIKA