Projektne aktivnosti učenika kovačičke gimnazije

Pin It

Učenici gimnazije „Mihajlo Pupin“ iz Kovačice su u četvrtak 20.06. održali prezentaciju o istraživanju kvaliteta zemljišta, a istraživanje je nastalo u okviru projektne nastave.

POLITIKA