Korišcenje informacionih tehmnologija u nastavi - seminar za pedagoge u Padini

Pin It

Pokazivanje primera dobre prakse preko oglednog časa na temu kako savremene tehnologije utiču na nastavu u petom razredu bila je jedna od tema seminara za pedagoge koji predaju uglavnom na slovačkom jeziku održanog 12. septembra u Osnovnoj školi "Maršal Tito" u Padini.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA