Najbolja prevencija - odgovornost prema drugima i sebi

Pin It

Petnaestog jula u jutarnjim satima je pijaca u Kovačici bila relativno puna – kako sa prodavcima, tako i sa kupcima a naročito sa voćem, povrćem i ostalim namirnicama, kućnom higijenom, odećom i obućom i drugim proizvodima koje su jula polovinom nuđene na prodaju.

Anketirali smo prodavce i kupce o drugom talasu pandemije.

POLITIKA