Portret novinara Vasile Barbua

Pin It

 Vasile Barbu spada među najproduktivnije novinare, publiciste i organizatore kulturnih dešavanja ne samo u južnom delu Banata. Ovo je portret predsednika Književno-uemtničkog društva „Tibiskus“ iz Uzdina Vasile Barbua kao novinara.

POLITIKA