Oštre kontrole policije tokom kampanje

Štampa


Saobraćajna policija će tokom kampanje prerade šećerne u Kovačici pooštriti kontrolu saobraćaja.