Opština Kovačica raspisuje drugi krug licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Rok za podnošenje dokumentacije je 05.10.2020. do 12 časova.

Opština Kovačica raspisuje drugi krug licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Licitacija će se održati 12.10.2020. u 10 časova.
Na licitaciji će biti poljoprivredno zemljište u državnoj svojini i to u katastarskim opštinama Kovačica, Crepaja, Uzdin, Idvor, Samoš, Padin i Debeljača.

Obilazak poljoprivrednog zemljišta koje se daje u zakup biće organizovano 29.09.2020 i to:

U Crepaji 10:00h
U Debeljači 10:00h
U Idvoru 11:00h
U Kovačici 11:00h
U Padini 12:00h
U Samošu 12:00h
U Uzdinu 13:00h.

Rok za podnošenje dokumentacije je 05.10.2020. do 12 časova. Spisak sve potrebne dokumentacije, kao i detaljan opis konkursa i slove, možete videti na kovacica.org ili se obratiti Odeljenju za poljoprivredu na broj telefona 661-122, lokal 116.

Ministarstvo turizma poziva sve ugostitelje koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim ugostiteljskim objektima da u najkraćem moguću roku ispune zakonsku obavezu te se evidentiraju u jedinice lokalne samouprave.

Sva lica koja na teritoriji opštine Kovačica pružaju uslugu smeštaja u obavezi su da se jave   Odeleljenju za privredu i LER radi uvođenja u evidenciju. Dodatno, mogu se se informišu putem broja telefona na 661 – 122, 121 lokal.

POLITIKA