Ponašanje korisnika Interneta, učinkovitost online reklamne kampanje, kao i monetizacija web strana bila je tema prvog dana seminara pod nazivom Usavršavanje za menadžere u medijima za predstavnike elektronskih i štampanih medija lokalnih sredstava informisanja i medija na jezicima manjina koji je na Paliću od 22. do 24. septembra organizovala neprofitna organizacija Integracije SADA!

POLITIKA