U Opštinskoj biblioteci poštuju autorska prava

Pin It

U Opštinskoj biblioteci rad sa korisnicima usluga je samo jedan deo njihovog rada, govori za naš program direktor ove obrazovno-vaspitne ustanove Slobodan Stevanovski.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA