Pustite me da ćutim, nova knjiga Vasile Barbua

Pin It

Poznatom i priznatom pesniku, publicisti, izdavaču i kulturnom radniku iz Uzdina Vasileu Barbu Književna opština Vršac objavila je krajem prošle godine novu knjigu – zbirku njegove poezije pod nazivom „Pustite me da ćutim“.

U pogovoru knjige pesama predsednika Književno-umetničkog društva „Tibiskus“ iz Uzdina Gabrijel Babuc piše da „oglašavajući se zbirkom Pustite me da ćutim, Vasile Barbu daje pesničko svedočanstvo, ovoga puta na srpskom jeziku, o mogućem opstanku ljubavi zahvaljujući zrelom iskustvu samoće i čežnje. Barbu u publikaciji progovara o odlasku koji se nikad nije dogodio, kao i o susretu koji je proživljen kao da je stvaran. Pre toga, u skladu sa Barbuovim „testamentom“, valjalo bi otići u Veronu, pronaći Sintiju i spasiti se od zaborava,“ piše na kraju knjige četrdeset pesama Vasile Barbua recenzent izdanja Gabrijel Babuc.  

Između već pomenute pesme Testament, vredno je napomenuti još neke pesme, kao što su Treptaji samoće jednog trezvenjaka, Razgovor sa irvasima, Ne i Da, Banatske minijature, Mislio sam... i Zaborav.

Tuš na koricama knjige Vasile Barbua je rad Ivane Vereski pod nazivom „Serpentine“, publikaciju su izdavaču Književnoj opštini Vršac preporučili Gabrijel Babuc i Ljubomir Koraćević a knjiga je štampana u štampariji „Grafo-Color 84“ u Pančevu.

POLITIKA