Održana druga sednica Skupštine opštine Kovačica

Pin It

Sedamnaestog septembra  je održana druga sednica Skupštine opštine Kovačica.

Sednici je prisustvovalo 25 od ukupnog broja 29 odbornika, 21 tačka dnevnog reda usvojena je jedoglasno sa 25 glasova za.

Odbornici su usvojili predlog Rešenja o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Kovačica i usvojili  predlog Rešenja o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Kovačica: Martinu Hrćanu iz Kovačice, Draganu Lukiću iz Samoša i Teodori Vuksić iz Debeljače.

Prihvaćena je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa.

Verifikovan je i predlog Pravilnika o bližem uređenju planiranja nabavki, sprovođenja postupaka nabavki i praćenje izvršenja ugovora o nabavkama za naručioce: Opštinsku upravu Kovačica, Kabinet predsednika Opštine Kovačica, i Skupštinu opštine Kovačica.

Usvojen je i predloga Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti i odgovornosti za štetu, kao i Pravilnik o kontroli odgovornosti na radu radnika Uprave.

Prihvaćen je i predlog rešenja o izboru lokalnog ombudsmana – Zlatka Šimaka iz Padine a isto tako i Rešenje o rezrešenju starog i imenovanju novog Štaba za vanredne situacije za teritoriju Opštine Kovačica koji će brojati 18 članova.

Verifikovan je i predlog Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Kovačica za period januar – jun 2020. godine.

Odbornici novog saziva Skupštine opštine Kovačica su usvojili predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju nadzornog odbora JKP „Banat“ Uzdin.

Prihvaćeno je Rešenje o razrešenju v. d. direktora JKP „Banat“ Uzdin i imenovanju v. d. direktora JKP „Banat“ Uzdin.
       
Verifikovan je i predloga Rešenja o razrešenju starih i imenovanju novih članova školskog odbora Gimnazije „Mihajlo Pupin“ Kovačica. 

Usvojeno je i Rešenje o razrešenju  predsednika Nadzornog odbora JP “Poslovno rekreativni centar Relaks“ Kovačica.

Privaćen je predlog Rešenja  o obrazovanju i imenovanju Komisije za utvrđivanje uslova i poveravanja komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji opštine Kovačica.

Usvojen je i predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju  Komisije za analizu i praćenje pitanja u vezi radnih zona na teritoriji opštine Kovačica.

Verifikpvan je i predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za analizu i praćenje pitanja u vezi upravljanja komunalnim otpadom na teritorijii opštine Kovačica.

Prihvaćen je i predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju komisije za analizu poslovanja JP „Poslovno-rekreativni centar Relaks“.

Usvojena je i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 1. januara do 31. marta 2020. godine. a  usvojena je  Informacija ovaj put za period od 1. januara do 30. juna 2020.godine.