Prezentacije osiguranja poljoprivredne proizvodnje

Štampa


Osiguranje DDOR je u saradnji sa Zadružnim savezom Vojvodine u Kovačici 10. marta organizovao sastanak sa klijentima, budućim klijentima i poslovnim partnerima. Glavna tema sednice i prezentacija bila je poljoprivreda i osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

Tags: