Donacija iz Mađarske za školu u Debeljači

Pin It

Osnovna škola “Moša Pijade” u Debeljači dobila je donaciju iz Mađarske, a sredstva su utrošena na renoviranje i opremanje jedne od učionica. 

POLITIKA