Radio Opštine Kovačica

Svesni činjenice da građani opštine Kovačice samo kroz naš program mogu biti informisani o lokalnim dešavanjima usmerili smo programski koncept Radio Kovačice tako da zadovoljava potrebe lokalne sredine a poštujući opšte programske standarde propisane u odeljku IV čl. 68, 72, 73 74 i čl. 78 Zakona o radiodifuziji.

PROGRAMSKI KONCEPT „RADIO KOVAČICE“

Par reči o položaju opštine Kovačica

Opština Kovačica nalazi se u jugozapadnom delu Banata i jugoistočnom delu Vojvodine,opštinu šini osam naseljenih mesta i to:
Kvačica, Padina, Crepaja, Debeljača, Samoš, Idvor, Uzdin i Putnikovo.Teritorija ove južnobanatske opštine okružena je sa nekoliko banatskih subregija. Na severu je veliki i razvijeni Zrenjanin i mali Sečanj,na zapadu mala opština Opovo,na istoku mali i slabo razvijeni Alibunar,dok je svojom južnom granicom oslonjena na razvijeno i veliko Pančevo. Zrenjanin i nešto više Pančevo oduvek su imali najveću gravitacionu moć na stanovnike ove opštine ipak razvojem saobraćaja to je sve više bivao Beograd koji danas privlači najveći broj stanovnika kovačičke opštine. Većina njih su dnevni migranti koji se po obavljenom poslu ili odslušanim predavanjima vraćaju svojim kućama,dok ostali posao nalaze u nekoliko fabrika i na oko četrdesetak hiljada hektara plodne banatske zemlje koju vredno obrađuju.

Da bogata etnička struktura ne predstavlja prepreku za skladan razvoj međunacionalnih odnosa govori i nagrada za toleranciju koju je OEBS dodelio ovoj opštini 2006.godine.
Među stanovnicima najbrojniji su Slovaci koji čine oko 40%, Srbi oko 30%, Mađari 13%, Rumuni 10% i ostalih 7% su druge nacionalne manjine. Svi oni žive zajedno uvažavajući i poštujući kulturu i jezik svojih komšija a istovremeno negujući vlastiti jezik i kulturu.

O radio Kovačici

U takvom okruženju 1. maja 1971. godine pod krovom kovačičkog doma kulture nastala je “Radio Kovačica”, da bi već od 4. decembra 1972. zajedno sa još deset radiostanica formirala Zajednicu radiodifuznih organizacija Vojvodine. Do 1979. godine emituje program na slovačkom i srpskom jeziku, te godine osnivačka prava preuzima SSRN i radio počinje da emituje svoj program na četiri jezika (srpski, slovački, mađarski i rumunski) koji su u službenoj i ravnopravnoj upotrebi u opštini Kovačica. Od 1992. godine osnivačka prava preuzima Skupština opštine Kovačica koja do danas ostaje naš osnivač.

Emitovanje programa na četiri jezika na jednoj frekvenciji jeste ono što “Radio Kovačicu“ izdvaja i svrstava među mali broj emitera koji to rade na ovakav način, kao što se i opština Kovačica izdvaja po svom nacionalnom šarenilu i svrstava među mali broj opšti na u našoj državi koje se mogu pohvaliti takvim bogatstvom.

Medijsko okruženje i ciljna grupa

Od samog osnivanja ciljna grupa ovog radija bili su i ostali građani opštine Kovačica uz sve one naše slušaoce iz rubnih područja naših suseda koji mogu da prime naš signal, svakako da je ovakvom opredeljenju doprinelo i naše medijsko okruženje (kako elektronsko tako i pisano), koje ko zna zašto nije nalazilo i još uvek ne nalazi prostora da osim povremeno informiše javnost o događajima u ovoj maloj opštini, a u samoj Kovačici do sada nije pokrenuto nijedno dnevno glasilo osim radija i televizije koje bi se bavilo svakodnevnim informisanjem građana.

Okrenuta potrebama svojih građana „Radio Kovačica“ je kroz vreme obogaćivala i menjala svoje programske sadržaje ne menjajući svoju osnovnu orjentaciju da se slušaocima obraća na četiri jezika.
Smatramo da su ove napomene o istorijatu i okruženju našeg radija bitne da bi se razumeo način na koji mi i danas radimo i određujemo naše ciljne grupe a to su pored pripadnika srpskog govornog područja i pripadnici slovačkog, mađarskog i rumunskog govornog područja ovo je gruba podela pošto gotovo svaki stanovnik naše opštine pored svog maternjeg jezika govori naj manje još jedan od četiri pomenuta jezika. Opredeljenje da informacije o događajima i dešavanjima u Srbiji, Vojvodini i naravno u našoj opštini, saopštavamo građanima na maternjem jeziku čini da smo slušani u tim sredinama, što svakako nije jedini uslov da bismo bili slušani stoga se svaka od jezičkih redakcija potrudila da u svojoj šemi nađe prostora za niz sadržaja koji su specifični za određenu sredinu kao i da svaka podgrupa (mladi, žene, vernici, poljoprivrednici, sportisti, umetnici …) pronađe po nešto za sebe u našem programu.

Zakonski okvir

Smatramo da na ovaj način najneposrednije sprovodimo odrednicu Ustava republike Srbije koja govoreći o javnom obaveštavanju kaže, da Republika Srbija podstiče razumevanje, uvažavanje i poštovanje razlika koje postoje zbog posebnog etničkog, kulturnog, jezičkog ili verskog identiteta njenih građana.

Svesni činjenice da naši slušaoci samo kroz naš program mogu biti informisani o najrazličitijim lokalnim dešavanjima trudimo se da naš programski koncept postavimo tako da gotovo 70 % svih informacija koje dajemo ima izvor u lokalnoj sredini, smatrajući da na taj način najbolje služimo javnim interesima naših građana, polazeći od toga i poštujući opšte programske standarde propisane u odeljku IV članovima 68, 72, 73, 74 kao i člana 78. Zakona o radiodifuziji, smatramo našom obavezom i trudimo se da svojim programom u što većoj meri naše građane informišemo o:

–    društvenim, političkim, ekonomskim, kulturnim, obrazovnim, naučnim, sportskim i svim drugim događajima
–    da doprinesemo negovanju i podsticanju svih oblika stvaralaštva koji doprinose podizanju nivoa kulture i umetnosti a posebno očuvanju i negovanju jezika i kulture izražavanja.

 

–    da proizvodimo i emitujemo emisije namenjene obrazovanju dece, mladih i svih onih kojima je naš program namenjen
–    da proizvodnjom i emitovanjem emisija namenjenih pripadnicima određenih nacionalnih zajednica doprinosimo razvijanju svesti građana o potrebi očuvanja kulturne baštine i zajedničkog života sa svim pripadnicima drugih kulturnih i nacionalnih zajednica
–    da naš program obogatimo zabavnim sadržajima

Smatramo da je ovakav koncept u skladu sa članom 45. stav prvi Zakona o radiodifuziji te da po sadržaju emitovanog programa možemo da se svrstamo među emitere celokupnog programa.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *