Održana sedma sednica Skupštine opštine Kovačica

Sedma sednica Skupštine opštine Kovačica održana je 20. decembra u Kovačici. Razmatrane su 33. tačke dnevnog reda. Sednica je trajala sat i dvadeset minuta uz prisustvo 34 od 39 odbornika.

Razmatranje predloga Odluke o budžetu opštine Kovačica za 2017. godinu i Kadrovskog plana za 2017. godinu tema je bila uvodne tačke koja je usvojena sa 25 glasova za, bez uzdržanog i glasa protiv. Ostale tačke dnevnog reda usvojene su sa 23 glasa za, pošto su svi prestavnici opozicije napustili sednicu.

Odluku o budžetu opštine Kovačica za 2017. godinu obrazložila je rukovodilac Odelenja za finansije – budžet i lokalnu poresku administraciju Alžbeta Markova.

Šef odborničke grupe Demokratske stranke Miroslav Krišan se u obraćanju odbornicima posebno osvrnuo na smanjivanje budžeta za sport sa 14 na 10 miliona dinara i budžeta za informisanje sa 20 na 15 miliona dinara a govorio je i o visokoj tekućoj rezervi od 9 miliona dinara koja je po njegovom mišljenju mogla da bude delom usmerena na sport i fizičku kulturu.

Predsednik Opštine Kovačica Milan Garašević je između ostalog istakao da će opština kod dodele sredstava za sport u budućnosti stavljati akcenat na razvoj omladinskog sporta po uzoru na model iz Zrenjanina i da nije svrha po svaku cenu plaćati sportiste iz drugih sredina da igraju za naše klubove, već da bi klubovi opstali i u daljem periodu stvoriti bazu u mlađim naraštajima. U rebalans budžeta za 2017. godinu ući će i projekat pijaće vode u Idvoru a planiran je i projekat LED rasvete na teritoriji čitave opštine Kovačica, istakao je predsednik Milan Garašević.

Ilija Matejić iz Crepaje pohvalio je rad čelnika opštine u vezi raznih započetih projekata u proteklih pola godine a zamenik predsednika Skupštine opštine Kovačica Zoran Savanov detaljno je obrazložio plan šta lokalna samouprava planira da uradi u Kovačici, Crepaji, Debeljači, Padini, Samošu, Uzdinu, Putnikovu i Idvoru.

U okviru druge i treće tačke usvojeni su Predlozi Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Kovačica i Odluke o komunalnim delatnostima. Drugu tačku dnevnog reda o Odluci o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Kovačica obrazložila je rukovodilac Odelenja za finansije – budžet i lokalnu poresku administraciju Alžbeta Markova. Kod ostalih tačaka dnevnog reda niko se nije javljao za reč.
   
Usvojen je Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i stanovanja Roma u Opštini Kovačica za period 2016. godine – 2020. godine.
   
Usvojen je i Predlog Odluke o poveravanju poslova Javnom komunalnom preduzeću “Elan” Kovačica u okviru pete tačke dnevnog reda. Ovom odlukom se Elanu poveravaju poslovi koji se odnose na redovno održavanje, razvoj, zaštitu i korišćenje lokalnih nekategorisanih puteva, kao I ulica u naseljenim mestima Opštine Kovačica u zimskom periodu.

Od šeste do četrnaeste tačke su usvojeni Programi Javnog preduzeća Naš stan Kovačica, Poslovno-rekreativni centar Relax, kao i Javno  komunalnog preduzeća Elan Kovačica, Padina Padina, Rad Crepaja, 4. oktobar Debeljača, Banat Uzdin, Samoš Samoš, Idvor Idvor.

Od petnaeste do dvadeset četvrte tačke usvojeni su Planovi i Programi rada Domova kulture 3. oktobar Kovačica, Mihajlo Pupin Idvor – Ustanove od nacionalnog značaja za 2017. godinu, Jožef Atila Debeljača, Mihal Babinka Padina, Mita Živkov – Lala Crepaja, Doina Uzdin i Vladimir Fijat Samoš, zatim Turističke organizacije Opštine Kovačica, Galerije naivne umetnosti i Opštinske biblioteke Kovačica.

Za direktora Doma zdravlja u Kovačici imenovan je Dr. Dragan Josifović iz Pančeva, za vršioca dužnosti direktora Poslovno-rekreativnog centra Relaks Kovačica Miodrag Lončar iz Beograda, za direktorku Doma kulture Mihal Babinka u Padini Anjička Elšejk iz Padine a za direktora Doma kulture Jožef Atila u Debeljači Laslo Horti iz Debeljače.

Za novog vršioca dužnosti direktora Opštinske biblioteke Kovačica imenovan je Mr Slobodan Stevanovski iz Kačareva.
   
Novi Školski odbora Osnovne škole “Maršal Tito” Padina čine iz reda zaposlenih Jano Sabo, Marija Kotvaš i Pavel Nosalj, iz reda roditelja Vesna Jurica, Jasmina Šimak i Ksenija Petrovič a iz reda lokalne samouprave Paljo Karlječik, Verona Sabo i Vladimir Huđec – svi iz Padine.

Novi član Školskog odbora Osnovne škole “Mlada pokolenja” iz Kovačice je Marija Dinić iz Kovačice a u Nadzornom odboru Doma kulture “3. oktobar” iz Kovačice novi član je Ana Svetlikova iz Kovačice.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *